TẠO Ý NGUYỆN MỚI ----------HOẶC----------

Hợp ý cầu nguyện bên dưới:

CHUYÊN MỤC: Bản tin

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN CỦA CHA PHERO-MARIA BÙI CÔNG MINH

Thông báo lễ tĩnh huấn CTĐS do Cha Phero-Maria Bùi Công Minh hướng dẫn như sau:
+ Chủ đề: Lòng Chúa Thương Xót
+ Thứ 7 ngày 8/3/2014 (từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều)
+ Tại GX Thánh Gẫm (40 đường 16, p.Long Thạnh Mỹ, Q.9)

Các bài viết cùng chủ đề:

Comments are closed.