TẠO Ý NGUYỆN MỚI ----------HOẶC----------

Hợp ý cầu nguyện bên dưới:

CHUYÊN MỤC: Hướng dẫn cầu nguyện

1.5 Kinh Lạy Cha – Cầu Cho Sự Hợp Nhất

–  Lạy Cha chúng con ở trên trời…

–  Là Thiên Chúa và là Cha duy nhất của chúng con. Xin Cha cho chúng con cùng một Cha trên trời, cũng cùng là một thân thể Cha ở dưới đất. Xin Cha đem tất cả chúng con dù khac biệt nhau, về quy tụ dưới cánh tay Cha, để chúng con được nương tựa dưới cánh tay Cha, được Cha ấp ủ bao bọc chúng con như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh.

–  Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…

–  Xin Cha cho chúng con ở dưới đất được Thần Khí của Cha soi sáng nhận ra Thánh Ý tốt lành của Cha để hiệp nhất làm theo ý Cha trên trời, cho danh Cha được cả sáng, và nước Cha được trị đến. Xin cho ý của mỗi người chúng con,  tư tưởng và mục dích khác nhau của mỗi người chúng con, được quy tụ về trong Thánh Ý của Cha, để chúng con sống nhưng không phải là chúng con sống, mà là chính Cha đang sống thật trong chúng con.

–  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày…

–  Xin Cha cho chúng con được hằng ngày đến dự tiệc cùng bàn Thánh Thể của Con yêu dấu Cha, cho chúng con khi uống  cùng một chén. Máu cứu độ cũng cảm thông trong những yếu đuối thiếu sót, lầm lỡ của nhau để nguồn sức mạnh và hồng ân Thánh Thể đưa chúng con đến thuận hoà, yêu thương nơi bàn tiệc Thánh cảu Cha, để Chúa Giêsu ở trong con cũng là Chúa Giêsu ở trong anh chị em con. Thân xác Chúa không còn bị chia rẻ nữa và chúng con chẳng còn giữ Chúa cho riêng mình.

– Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con….

–  Xin Cha cho chúng con biết nhìn sâu vào sự khoan dung, nhân từ của Cha để chúng con cũng chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau cho dù lỗi tại ai đi nữa. Xin Cha cho chúng con biết rửa chân cho nhau, cho cả những người trái ý chúng con nữa, vì đó là dấu chứng tình yêu mà Cha đã dạy chúng con.

–  Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ…

–  Xin Cha giữ gìn chúng con khỏi mọi đánh giá của ma quỷ. Xin gìn giữ chúng con khỏi mầm móng của hận thù, chia rẽ, chỉ trích, nói xấu, dèm pha vì chính kẻ thù đã gieo cỏ lùn ấy vào trong đêm tối vào ruộng của lúa của Chúa và trốn đi. Xin nâng chúng con lên khi chúng con vấp ngã, để chúng con có cơ hội trở về và được đón nhận.

– Lạy Cha, xin Cha cho chúng con được ở trong Cha là cây nho thật và Cha ở trong chúng con là những cành nho, để chúng con được nở sinh những hoa trái của Thần Khí Cha. Amen.

Các bài viết cùng chủ đề:

Comments are closed.