TẠO Ý NGUYỆN MỚI ----------HOẶC----------

Hợp ý cầu nguyện bên dưới:

Cầu nguyện theo Lời Chúa trong suốt Tuần Thánh

” ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng                                

đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh [Đọc tiếp…]

Hướng dẫn cầu nguyện – các bước cơ bản

Lúc Cầu nguyện cần mở miệng ra nói một cách đơn sơ:

1. Mời Chúa Giesu đến (xin chúa chạm đến tay, …..) 2. Xin Chúa Giesu quyền năng đang ở với bạn, xin Ngài [Đọc tiếp…]

2.15 Kinh Kính Thánh Giá

–  Lạy Thiên Chúa toàn năng đã hứng chịu chết trên cây Thập Giá vì tội lỗi con!

–  Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ờ với con!

–  Lạy Thánh Giá Chúa [Đọc tiếp…]

2.14 Kinh Ban Tối

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay được sống an vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều [Đọc tiếp…]

2.13 Kinh Tối

                           –   Con dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con trong yên hàn trong đêm nay.

 Chúa đã cứu con. Chúa ơi! Cứu con như Lời Chúa hứa.  Vinh [Đọc tiếp…]

2.12 Kinh Cầu “Thương Yêu”

–  Lạy Chúa  Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể, là Bánh Hằng Sống, là hy lễ dâng lên trong Thánh Lễ vì tội lỗi thế gian và tội lỗi con.

–  Xin ban cho [Đọc tiếp…]

2.11 Kinh Đầu Phục Đức Chúa Mỗi Ngày

- Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tin vững vàng. Chúa là con Đức Chúa Cha, xuống thế làm Người.

­  – Con yếu đuối, xin Chúa cứu con.

­  – Con tội lỗi, xin [Đọc tiếp…]

2.10 Kinh Dâng Mình Đầu Phục Hướng Dẫn của Thần Khí của Đức Giêsu

-  Lạy Chúa Giêsu, con ca ngợi và cảm tạ vì ơn cứu độ Chúa ban. Con cám ơn sự sống và bản tính của Chúa ở trong con. Cám ơn Ngài vì ân sủng [Đọc tiếp…]

2.9 Kinh Xức Dầu – Giêsu

-  Lạy Chúa Giêsu Kitô. 

–  Xin xức dầu Thánh Thần.

–  Yêu thương-Bình an- Hoan lạc- Quyền năng- Chữa lành- Và giải thoát.

–  Trên tâm linh, trí não con(anh/chị).

–  Trên môi [Đọc tiếp…]

2.8 Kinh Thánh tâm Chúa Giêsu

-  Ôi Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu/ Suối nguồn mọi âm phúc/ con tôn thờ Chúa/ con yêu mến Chúa/với lòng thống hối không ngừng vì muôn tội lỗi của con/con hiến dâng Chúa, [Đọc tiếp…]

2.7 Giờ Cầu Nguyện Mỗi Ngày

-  Sáng: Tạ ơn Chúa, hiệp dâng Thánh Lễ trong một ngày mới: “ Chính mình”, Giáo Hội và tha nhân.

–  Chiều 15 giờ 00: Kinh Lòng Thương Xót Chúa: “ Kính lạy Máu [Đọc tiếp…]

2.6 Giêsu

-  Mỗi lần tôi nói “ GIÊSU”.

–  Tôi dâng lên Chúa Cha công nghiệp Đức Giêsu Kitô , sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Người, và tất cả Thánh Lễ [Đọc tiếp…]

2.5 Đón Nhận Đức Giêsu

–  Lạy Cha yêu dấu của con ở trên trời. Con đáp lại lời Cha mời gọi, và con đến với Cha trong danh Đức Giêsu Kitô, Người con yêu dấu của Cha.

–  [Đọc tiếp…]

2.4.4 Dâng Cho Chúa Những Ao Ước của Chúng Ta

– Lạy Chúa Giêsu,

– Con trao phó những ước ao này… cho Chúa. Xin Chúa tuôn đổ tình yêu, lòng thương xót, và ân huệ Chúa trên những ước ao này. Cám ơn [Đọc tiếp…]

2.4.3 Xin Chúa Thực Hiện Những Ao Ước của Ta Cho Những Người Mà Ta Gây Khó Chịu Cho Họ

-  Lạy Chúa Giêsu,

–  Con dâng (tên…) cho Chúa. Con cám ơn Chúa vì Chúa có thể xử xự tốt với (tên…) hơn bất cứ người nào. Xin Chúa thực hiện ý Chúa trên [Đọc tiếp…]

2.4.2 Dâng Cho Chúa Những Gì Mình Gây Phiền Hà Cho Người Khác

-  Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa tuôn đổ tình yêu và quyền năng chữa lành trên các điều này…Xin Chúa chữa lành thương tich, đau đớn và nổi thất vọng này. Con dâng cho [Đọc tiếp…]

2.4.1 Dâng Cho Chúa Những Điều Người Khác Gây Khó Chịu Cho Mình

-  Lạy Chúa Giêsu, con trao cho Chúa những điều này…Con xin Chúa lãnh lấy. Xin tuôn đổ tình yêu và quyền năng chữa lành của Chúa trên những điều ấy. Con cám ơn Chúa [Đọc tiếp…]

2.3 Cam Kết Với Chúa Giêsu và Bạn Đồng Hành

- Vì muốn dâng hiến hoàn toàn cuộc sống cho Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi nguyện tham dự khoá Kinh Thánh Cầu Nguyện này một cách dấn thân trọn vẹn. Tôi sẽ cố gắng trung [Đọc tiếp…]

2.2 Cầu Nguyện Với Chúa Giêsu (2)

–  Lạy Chúa Giêsu,

–  Cha đã sốn đời theo ý con

–  Con đã làm nhiều điều sai trái

–  Con ăn năn về mọi tội con.

–  Xin Chúa thứ tha cho [Đọc tiếp…]

2.1 Cầu Nguyện Với Chúa Giêsu (1)

-  Lạy Chúa Giêsu, con cần đến Chúa

–  Con cám ơn Chúa đã chết trên Thập Giá vì tội lỗi con.

–  Con mở lòng con mà đón nhận Chúa

Là Đấng cứu Độ [Đọc tiếp…]

Trang 1 trong 3 trang123